menu Proizvodi
menu
0

Jednostrani raskid Ugovora

Kupovina se obavlja preko prodajne internet stranice www.spektar.rs prodavca ili telefonskim putem, i u skladu sa Zakonom, smatra se prodajom na daljinu.

Ukoliko se proizvodi kupuju na daljinu i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 (četrnaest) dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi sam kupac. Rok od 14 (četrnaest) dana računa se od trenutka kada roba dospe u posed kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik. Kada kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta proizvoda koje se isporučuju zasebno, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada poslednji naručeni artikal dospe u posed kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u posed kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Obrazac za odustanak

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu. Kupac može da elektronski popuni obrazac za odustanak od ugovora i da isti pošalje na mail adresu prodavca podrska@spektar.rs Prodavac je dužan da kupca obavesti o prijemu obrasca bez odlaganja u pisanoj formi.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 ( četrnaest) dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.